Moc děkujeme všem firmám, organizacím i jednotlivcům, kteří se rozhodli sponzorovat naše sportovní aktivity. Moc si jejich ochoty vážíme. V letošním roce to jsou:

Obec Mořina  www.morina.cz